آدرس مدرسه  
    آدرس :
    استان : تهران
    شهر : تهران
    میدان : رسالت
    خیابان : فرجام ( بعد از سراج - نرسیده به باقری )
    کوچه : هنرستان
    پلاک : 1
    کد پستی : 1685693111
    تلفن :
    021-77865045
    021-77867085
    آدرس سایت مدرسه :
    www.nargesschool4.ir
    آدرس اینترنتی :
    nargestech@mihanmail.ir
     
 
نقشه سایت