مشخصات مدرسه  
    نام واحد آموزشی :  نرگس ( ح . د )
    جنسیت : دخترانه
    دوره تحصیلی : بازرگانی و حرفه ای
    نوع واحد : آموزشی عادی
    نوع اداره : هیأت امنائی
    سال تاسیس : 1345
        رشته های موجود در هنرستان : 1- حسابداری بازرگانی
                                                      2- کامپیوتر
                                                      3- الکترونیک
  
 
 
     
 
نقشه سایت