کادر آموزشی   
راس
    کادر سرپرستی کارگاه ها
 
سرپرست بخش حسابداری  : سرکار خانم نژاداحد 
     سابقه کار : بیش از 23 سال سابقه کار آموزشی و اجرائی
     مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
       سرپرست بخش کامپیوتر : سرکار خانم گنجی
     سابقه کار : بیش از 25 سال سابقه کار آموزشی و اجرائی
     مدرک تحصیلی : لیسانس کامپیوتر
--------------------------------------------------
     سرپرست بخش الکترونیک : سرکار خانم آماده 
     سابقه کار : بیش از 23 سال سابقه کار آموزشی و اجرائی
     مدرک تحصیلی : لیسانس الکترونیک
---------------------------------------------------
     استاد کار کامپیوتر : سرکار خانم قندهاری
     سابقه کار : بیش از 20 سال سابقه کار آموزشی و اجرائی
     مدرک تحصیلی :  فوق دیپلم کامپیوتر
--------------------------------------------------
     استاد کار کامپیوتر : سرکار خانم کریمی
     سابقه کار : بیش از 18 سال سابقه کار آموزشی و اجرائی
     مدرک تحصیلی : فوق دیپلم کامپیوتر
     
     
 
کادر علمی  
     کادر علمی
     هنرستان نرگس شامل سه رشته فنی می باشد :
     1- الکترونیک
     2- کامپیوتر
     3- حسابداری بازرگانی
     این هنرستان در این سه رشته دارای کادری مجرب و با سابقه است که هر ساله هم در دانشگاه های معتبر فنی حرفه ای از جمله شریعتی و ولی عصر و هم در مسابقات علمی عملی که از جمله مسابقات مهم در رشته های فنی حرفه ای است افتخارات با ارزشی کسب کرده است که در منوی معرفی مدرسه و زیر صفحه افتخارات و دستاوردها به بخشی از آن ها که در سال های اخیر اشاره شده است .
 
 
     
 
نقشه سایت