کادر  اداری و اجرائی  
19
     کادر اجرائی
    معاون فنی : سرکار خانم جمیله افضلی
    سابقه کار : بیش از 20 سال سابقه کار آموزشی و اجرایی
    مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
------------------------------------------
    معاون آموزشی : سرکار خانم صدیقه جمالی
    سابقه کار : بیش از 26 سال سابقه کار آموزشی و اجرایی
    مدرک تحصیلی : لیسانس ادبیات فارسی
------------------------------------------
     معاون اجرائی : سرکار خانم هاله مددی
     سابقه کار : بیش از 18 سال سابقه کار آموزشی و اجرائی
     مدرک تحصیلی : لیسانس  گرافیک
---
 
 معاون آموزشی : سرکار خانم راستکار
     سابقه کار : بیش از 23 سال سابقه کار آموزشی و اجرائی
     مدرک تحصیلی : لیسانس الکترونیک
    
 
 
     
 
نقشه سایت